Kvalité & miljö

Kvalité

För anställda hos STS Transnordic är det viktigt att hålla vad vi lovar. Vår målsättning är alltid att leva upp till dina förväntningar eller överträffa dessa. Vår storlek och erfarenhet gör också att du som kund kommer att känna igen dig hos personalen samt uppleva att vi är betydligt mer engagerade i ditt gods och att detta når dina kunder som avtalat, än andra företag i branschen.

Miljö

Vi är väl medvetna om vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att ställa krav på våra underleverantörer och samarbetspartners. Vår vagnpark har en låg genomsnittsålder med miljöklassade fordon och vi strävar alltid efter att utnyttja lastbärarnas kapacitet på bästa vis i kombination med att vi successivt minskar vår tomkörning mellan lossnings- och lastningsplatser.