Sommartrafik 2018

Sommartrafik 2018
Semestertiderna är här och därmed en generell volymminskning av gods. Vi håller öppet som vanligt hela sommaren, men med reducerad kapacitet. Vår målsättning är att försöka hålla dagliga avgångar på våra huvudtrafiker, men med risk för längre ledtider än normalt under veckorna 28-33.

Glad Sommar önskar vi från STS Transnordic!